fbpx
Trädplantering är Carbon Farming

Trädplantering är Carbon Farming

När du klimatkompenserar genom Klimatvaska planteras träd tillsammans med bönder i Afrika, ett exempel av Carbon Farming. På det viset binder du inte bara kol genom träden. Du ger även bönderna en inkomst pga att de kan börja odla jorden igen!

Vad är Carbon Farming

Du har kanske hört begrepp som agroforestry och permakultur (permaculture / permacultura)

De är båda exempel på detta, som är ett internationellt begrepp för att genom odling binda kol ned i marken. När man binder kol ned i marken får man fler effekter än koldioxidsänkan, som vi använder oss av vid klimatkompensation. Det gör även att jorden fungerar bättre. Vilket gör att bönderna kan odla marken mer naturligt. Och få högre skördar utan konstgödning.

Andra effekter som detta leder till, är att jorden behåller vattnet bättre. Vilket exempelvis minskar problem med erosion och låg grundvattennivå.

Ethan Roland berättar i denna föreläsning om olika former av carbon farming. Där trädplantering ingår i flera av metoderna:

Föreläsningen är från konferensen Biodiversity for a Livable Climate: ”Restoring Ecosystems to Reverse Global Warming” från 2014

Hjälp till självhjälp

Så genom Klimatvaska skapar du trädplantering i kombination med carbon farming och skapar på vis hjälp till självhjälp. För de bönder som får hjälp att odla träden och kunskap kring odlingen. Kan nu även börja odla mat till andra.

På det viset bidrar du även till en sund lokal ekonomi och fattigdomsbekämpning när du klimatkompenserar genom Klimatvaska

Inlägg skapade 5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen