fbpx

Klimatfakta

Klimatet är oerhört komplext och svårt att förstå sig på. Det påverkas av så många saker. Vilket gör det svårt för de flesta av oss att välja, vad vi skall göra. För att göra rätt!

Ingen vill bli påkommen med att göra fel. Se dum ut, inför andra.

Då väljer vi hellre att inte agera allas!

Vad är klimatfakta?

Vi blir ständigt bombarderade av olika typer av information och val att ta ställning till. Vilket gör att många av oss istället gör ett ickeval. Eller blir allt mer skeptiska, till allt mer av det vi läser och hör. Samtidigt upplever många en hopplöshet, då det sällan verkar finnas några enkla val.
Ingen av oss vill ju bidra negativt! Men det verkar ibland nästa omöjligt att göra rätt!

Under denna meny jobbar vi på Klimatvaska, därför långsiktigt på att öka förståelsen kring klimatfakta. Vårt mål är att göra det lite enklare att förstå sambanden. Så fler kan göra valen, som blir lite mer positiva än negativa.

Sanningen är sällan svart eller vit

Du bör alltid vara källkritisk!

Ju mer revolutionerande eller kategorisk en nyhet eller klimatfakta är. Desto större anledning till att vara källkritisk och ha en hälsosam misstänksamhet. Det betyder absolut inte att du behöver vara negativt inställd eller basunera ut varnande ord i social media till allt och alla!

Det kan ju vara så att att nyheten eller den klimatfakta som presenterats, faktiskt stämmer.
Vad har du då bidragit till?
Något positivt eller negativt för klimatet?

Alla budskap har en vinkel. Oavsett om den kommer från media, ett företag, en organisation eller en person.
Man bör även vara medveten om att företag och media som stöder sig på forskningsrapporter, inte heller alltid tolkat dem rätt.

Forskningsrapporter är ofta beställda med ett syfte.
Eller genomförda för att bevisa en tes.
De rapporter som inte får medialt ljus, är ofta de som inte heller stödde den ursprungliga tesen. Medan forskningsframsteg oftast istället kommer från att forskningsresultaten just inte stödde den ursprungliga tesen eller uppfattningen.

Klimatvaska har exempelvis valt att klimatkompensera genom trädplantering. Men The Ekonomist har rapporterat att trädplantering kan värma upp jorden, istället för att kyla ned den!

Vem skall du lita på?

Det enkla svaret är att de mesta du läser och hör från media och oss företag, är till för att få dig att reagera. Vi väljer oftast att bara ”sälja ett budskap i taget”. För vi vill göra det enkelt för dig att klicka, gilla, välja eller agera!

Sanningen är cirkulär inte linjär!

Ju mer du lär dig om något, desto mindre inser du att du förstår.

Inom hur många områden, där Du har djupare kunskap. Är det enkelt att förklara hur allt hänger ihop?

När det kommer till klimatfakta är sammanhangen oftast betydligt mer komplexa, än vad som är enkelt att förmedla. Även om vi gärna vill tro det, har vi människor inte en så stor förmåga att lagra kunskap och göra objektiva analyser.
Vi är däremot väldigt bra på att tolka beteenden och följa. Något som förklaras på ett bra sätt i detta TED-talk

Därför väljer vi ofta ett linjärt sätt att tänka. Och de modeller som sprids och blir ”allmän kännedom”. Är ofta linjära förklaringar av komplexa problem.

Men komplexa problem har sällan enkla linjära lösningar. Lösningen ligger snarare i ett sammanhang som mer kan jämföras med en cirkulär lösning.

De 5 första minuterna av detta TED-talk. Förklarar kopplingen mellan vår förmåga att ta till oss av klimatfakta. Samt den pågående klimatförändringen. Vi vill gärna tipsa er om att ändå se hela TED-talket. Då det ger en bra bild av möjligheten som finns att klara klimatutmaningen. Om vi på ett bättre sätt tar hjälp av naturen!

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen