fbpx
hur binder träd koldioxid

Hur binder träd koldioxid?

hur binder träd koldioxid

Djur och människor andas in syre och ut koldioxid.

Träd och växter gör tvärtom och andas istället in koldioxid och ut syre.

Så nästa gång någon svarar att deras växter mår så bra för att de pratar med dem. Så kanske du inte skall tänka att de är helt ute och cyklar.

Träd precis som alla gröna växter binder koldioxid från luften i sina gröna blad. Bladen fångar både upp koldioxid och solljus i en process som kallas för fotosyntes.

Träden binder koldioxiden på flera sätt

Koldioxiden binds både i trädet och ned i jorden. I trädet omvandlas det till stammen, nya löv och rötter. Men bladen bildar även socker som transporteras ned genom rötterna och ut i jorden. Anledningen till det är att trädet även behöver andra näringsämnen och mineraler som finns i jorden. Och trädens rötter bytet därför sockret mot dessa näringsämnen med svampar och bakterier i jorden. På det viset arbetar svampar och bakterier i jorden tillsammans med träden. Och båda behöver varandra för att överleva.

Så koldioxiden i trädet kan till slut bli det golv du står på, det hus du bor i eller det papper du skriver på. Beroende på vilken produkt det blir kommer därför koldioxiden vara bunden olika lång tid. Av den anledningen har Klimatvaska valt att arbeta med trädplantering som skapar mer långsiktiga trämaterial.

Men Koldioxiden binds även ned i marken och stannar både i marken och blir nya bakterier och svampar som även de stannar i marken. När vi fäller träden finns rötterna kvar i marken och blir ny jord. Men lite av det kol som bundits i rötterna återgår även till luften. Så ju mer växtlighet som växer på den platsen trädet står på, ju snabbare kommer koldioxiden komma tillbaka in i växterna.

Kompost binder kol och skapar positiva effekter  

När löven och kvistar faller till marken blir de både mat till djur, insekter, svampar och bakterier. Och även det hjälper till att binda ned kol i marken. Samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för nya växter att växa under träden. Och ju fler lager av växtlighet samt kompost vi får på marken. Desto mer skyddas marken från erosion från både vind och vatten.

Förutom att träden, växterna och komposten gör att erosionen minskar. Så minskar de även solens uppvärmning av matjorden som annars riskerar att döda de livsviktiga bakterierna och svamparna. Och ju fler bakterier och svampar som överlever solens uppvärmning desto mer kol kan bindas ned i marken.

Detta drar man nytta av vid agroforestry!

Så genom att använda sig av träd och skapa kompost, så kan bönder sedan odla jorden i de varmare delarna i Afrika. Och när bönderna odlar marken under träden, ökar bindning av koldioxid ännu mer

Inlägg skapade 5

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen